Over PRH – Persoonlijkheid en Relaties

Het letterwoord PRH staat voor ‘Persoonlijkheid en Relaties’ (uit het Frans: ‘Personnalité et Relations Humaines’). Deze vormingsorganisatie is ontstaan in Frankrijk, geïnspireerd door de positieve psychologie (Rogers, Maslow,…) en gebaseerd op eigen onderzoek. Enkele kernelementen van de PRH-vorming:

  • Positief en dynamisch mensbeeld
    De PRH-vorming steunt op het geloof dat elk mens een positieve kern in zich draagt. Door omstandigheden lukt het echter niet altijd om deze kern ook te (be)leven. Dit veroorzaakt lijden, in kleine of grote mate. Terug of sterker in voeling komen met deze kern resulteert in: sterker en krachtiger in het leven staan, beter/juister kunnen kiezen, je voluit kunnen geven in je werk en engagementen, gelukkiger en meer tevreden in ‘t leven staan,…
  • Methode van zelfontdekking
    De vorming werkt met een methode van zelfontdekking waarbij de analyse van de eigen beleving centraal staat. Dit wil zeggen dat je woorden geeft aan wat er in je leeft. Hierdoor groeit er een sterkere verbinding met jezelf. Je ontvangt van binnenuit welke stap jij nu te zetten hebt om vooruit te gaan, helemaal op jou en jouw situatie afgestemd.
  • Zelfstandig vooruit te gaan
    Zowel tijdens de coaching als in de workshops/cursussen krijg je kaders en inzichten aangeboden aan de hand waarvan je jouw groeiproces zelf vorm en richting geeft.

Meer info: zie www.prh.be