Begeleiding

“Ik heb me vaak afgevraagd hoeveel we al in de verborgen ruimtes van ons bewustzijn weten over wat we zijn en nog zullen worden. En het gevoel, het geloof dringt zich bij me op dat alles wat we zijn en alles van onszelf op alle leeftijden en in alle fases van ons leven al in ons ligt besloten zodra we verwekt zijn. Ik denk dat ons leven een nooit voltooid onderzoek is van de ene ruimte na de andere in onszelf. Sommige mensen nestelen zich in twee of drie van hun ruimtes, laten de rest verstoffenen op slot zitten, als de ongebruikte zalen van een enorm paleis. Andere mensen, onder wie ik, proberen elke ruimte te vinden en er een tijdje te blijven, al ontdekken we al vroeg dat er veel te veel ruimtes zijn om ze allemaal te leren kennen, hoe oud we ook worden.”

Uit: ‘Dit is alles’ door Aidan Chambers

Als mens kennen we een oeroud verlangen om onszelf te bewonen en van daaruit te verbinden met anderen en de wereld om ons heen. Vaak ligt er echter vanalles in de weg om echt bij onszelf thuis te komen. We houden ons dan op met allerlei gedrag dat ons geen vreugde brengt, bv. zelfverwijt, te veel werken, ruzie maken, snoepen, afwezig zijn, altijd bezig zijn met plannen,… In begeleiding kan je bij mij terecht om met mildheid en zachtheid te kijken naar jezelf en dit gedrag én vooral om te komen bij wat je wél wil en bij wie je echt bent.

Ik spit me toe op de begeleiding van ‘intense personen’.  Hierbij werk ik vanuit het gedachtengoed van de Poolse psychiater Dabrowski. Hij ontwikkelde de Theorie van Positieve Desintegratie waarbij hij vijf domeinen onderscheidde waarin mensen meer intens in het leven kunnen staan: 1) psychomotorisch, 2) sensueel, 3) intellectueel, 4) op het vlak van verbeelding en 5) emotioneel.

Intens in het leven staan is een kracht. Het is een capaciteit die je leven mooier kan maken en waarmee je ook de wereld rondom je kan verrijken (iets waar veel intense personen naar streven).
Tegelijk brengt het ook uitdagingen en moeilijkheden mee, zoals:

  • geconfronteerd worden met gevoelens van twijfel, schaamte, schuld, onzekerheid, ontevredenheid met zichzelf,…
  • moeilijkheden in relaties met anderen: gevoelens van eenzaamheid of anders-zijn, moeite om verbinding te maken, moeite om grenzen aan te geven,…
  • te veel nadenken en piekeren
  • vatbaar zijn voor stress
  • moeilijk loskomen van moeilijke ervaringen uit het verleden en zich hier in het nu nog door belemmerd voelen
  • moeite met ontspannen, altijd bezig zijn
  • heftige dromen
  • niet helder kunnen krijgen welke richting je wil uitgaan
  • veel creatieve ideeën hebben maar ze niet kunnen voltooien

In een eerste gesprek nemen we de tijd om elkaar te leren kennen en te onderzoeken waar jij mee worstelt. In het verdere begeleidingsproces – dat van korte of langere duur kan zijn – gaan we hiermee aan de slag via  (creatieve) (huiswerk)opdrachten, mindfulness-oefeningen, Live The Connection, dromen,…

Als je een werkgerelateerde vraag hebt, kan ik je ook voor loopbaanbegeleiding bij mij terecht.

PRAKTISCH
– Ik maak deel uit van groepspraktijk Traject
– Locatie: Tiensesteenweg 1, 3010 Kessel-Lo
– Afspraken zijn mogelijk op dinsdagavond en donderdag- en vrijdagnamiddag
– Tarief: 60 euro (50 minuten)
– Indien een afspraak niet kan doorgaan, graag 24 uur voordien verwittigen. Anders wordt de afspraak aangerekend.
– Voor jongeren (+14), jongvolwassenen en volwassenen